Для дзвінків з мобільних телефонів:
+38 (094) 777-01-67
Для дзвінків з міських телефонів:
+38 (048) 777-01-67
Не для дзвінків
Відділ продажів і продовження:
+380 63 204 53 20
Технічна підтримка:
+380 97 095 11 08
Главная Новини Оптимізація трудових відносин: що передбачає КЗпП?

Оптимізація трудових відносин: що передбачає КЗпП?

21.07.2022

19.07.2022 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин” від 01.07.2022 р. № 2352 (законопроект № 7251). Нагадаємо, що Закон № 2352 вніс зміни до таких нормативно-правових актів:

Які зміни передбачено у КЗпП?

19.07.2022 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин” від 01.07.2022 р. № 2352 (законопроект № 7251). Нагадаємо, що Закон № 2352 вніс зміни до таких нормативно-правових актів:

Які зміни передбачено у КЗпП?

Стаття КЗпП, яку змінено/ доповнено/ внесено Які зміни, доповнення внесено
ст. 23. Строки трудового договору Роботодавців зобов’язали інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації для можливості укладення безстрокового трудового договору, а також забезпечити рівні можливості таких працівників для його укладення.
ст. 29. Обов’язок роботодавця до початку роботи працівника за трудовим договором До початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб проінформувати працівника про:

1) місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язується виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;

2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;

3) права та обов’язки, умови праці;

4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору – під підпис;

5) правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);

6) проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

7) організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);

8) тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;

9) процедуру та встановлені цим Кодексом строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.

Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися альтернативні способи ознайомлення працівника, крім інформації, визначеної п. 4 ч. першої цієї статті, що доводиться до відома працівників у порядку, встановленому цією статтею.

ст. 36. Підстави припинення трудового договору доповнено п.п. 8-1, 8-2 та 8-3 Введено додаткові підстави для припинення трудового договору, а саме:

8-1) смерть роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;

8-2) смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;

8-3) відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.

Для припинення трудового договору з підстав, передбачених п. 8-1 ч. першої ст. 36, працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого районного, міськрайонного, міського центру зайнятості, філії регіонального центру зайнятості заяву про припинення трудового договору з викладенням відповідної інформації та копії документів, що підтверджують обставини, зазначені у п. 8-1.

Датою припинення трудового договору вважається день подання відповідної заяви.

Ст. 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов, доповнено п. 6. У разі неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.
ст. 43-1. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) доповнено абз. одинадцятим. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається у випадку:

– звільнення працівника у зв’язку з неможливістю забезпечення його роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.

ст. 47. Обов’язок роботодавця провести розрахунок з працівником Роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні (ст. 116) та провести з ним розрахунок у строки, визначені ст. 116 КЗпП, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.
Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників доповнено ч. 4 У зв’язку з неможливістю забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.
Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників доповнено ч. 7 Вивільнення працівників відповідно до п. 6 ч. першої ст. 41 КЗпП здійснюється в такому порядку:

– про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 10 к. дн.;

– не пізніше ніж за 10 к. дн. до запланованого вивільнення працівників первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини вивільнення, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення.

У разі якщо вивільнення працівників є масовим відповідно до ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення», роботодавець за 10 к. дн. до проведення звільнення повідомляє держслужбу зайнятості про заплановане вивільнення працівників, а також протягом 5 к. дн. проводить консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Ст. 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи Виключено
п. 2 ст. 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку викладено у новій редакції До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 75 КЗпП), зараховуються:

час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу), крім випадків, коли за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігалися місце роботи і посада на підприємстві на час призову.

Ст. 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки Виключено ч. 3 ст. 83 КЗпП, яким передбачалось, що у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник.
Ч. 6 ст. 83 КЗпП викладено у новій редакції У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, що не була одержана за життя, виплачується членам сім’ї такого працівника, а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.
Ст. 102-1. Оплата праці за сумісництвом викладено в новій редакції Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця – фізичної особи.
Ч. 4 ст. 115 Строки виплати заробітної плати викладено у новій редакції Заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором.
Ст. 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні викладено у новій редакції У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, визначені ст. 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більш як за шість місяців.

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум роботодавець повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування у разі, якщо спір вирішено на користь працівника.

Якщо спір вирішено на користь працівника частково, розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору, але не більш як за період, встановлений частиною першою цієї статті.

Ч. 3 ст. 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків викладено у такій редакції За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову (норму щодо збереження середнього заробітку – виключено).

Останні новини

Хочемо представити вам новий модуль «Створення податкових  накладних на основі чеків», що з’явився в...
12.05.2024
Хороші новини — Cashalot розширює можливості мобільного застосунку ПРРО Завдяки новій інтеграції ПРРО Cashalot із...
29.04.2024
На ринку України зараз представлено багато різних пристроїв 3 в 1 на базі Android, але одним з найпоширеніших є...
20.02.2024
Мобільні POS-термінали 3 в 1 — це сучасні пристрої, які дозволяють приймати безготівкові платежі, реєструвати...
20.02.2024
Дізнавайтеся про акції та знижки першими!
Не пропустіть вигідні акції та спеціальні пропозиції, підпишіться на нашу розсилку.