Главная FAQ M.E. DOC

M.E. DOC

FAQ
В этом разделе собраны все инструкции по работе с программой M.E.DOC
При клике на каждый вопрос открывается ответ
Лицензия «M.E.Doc»

Есть несколько способов получить счет на «M.E.Doc»:

1. Заказать через форму на нашем сайте

2. По телефонам: +38 (048) 777-01-66; +38 (048) 777-01-67; +38 (063) 204-53-20; +38 (050) 492-38-76; +38 (067) 482-26-11

1. Дату окончания лицензии на СЭД «M.E.Doc» можно посмотреть на сайте

2. Чтобы посмотреть срок действия лицензии в системе «M.E.Doc» пройдите в

«Адміністрування» — «Керування кодом доступу» 

Лицензия будет сформирована автоматически после оплаты. Чтобы загрузить ее в программу необходимо зайти в раздел

«Адміністрування» — «Керування кодом доступу» — и нажать «Завантажити»

Обмен первичными документами в электронном виде

Згідно з Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 1 січня 2015 року, маршрути РК наступні:

— з 01.02.2015 року всі РК на зменшення суми ПДВ повинні обов’язково реєструватися ПОКУПЦЕМ, а на збільшення суми ПДВ — ПРОДАВЦЕМ;

— з 01.01.2015 по 01.02.2015 року РК на збільшення та зменшення суми ПДВ повинні реєструватися ПРОДАВЦЕМ;

— за всі інші минулі періоди РК незалежно від суми реєструються ПРОДАВЦЕМ.

Відповідно до Порядку 1129, у податкових накладних, складених нашими філіями, в графі «Продавець» зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку і через дріб найменування філії. У третій частині номеру податкової накладної (після знаків дробу) проставляється номер філії. Зазначення інших ідентифікаторів філії (цифровий код філії, код ЄДРПОУ філії), якій виписується податкова накладна, в діючому бланку податкової накладної не передбачено.

За таких умов ми можемо Вам запропонувати наступний вихід із даної ситуації.

Перед створенням податкової накладної для контрагента, , необхідно вказати в Карточці підприємтства (розділ Довідники → Картка підприємства) код філії, назву головної установи, номер платника ПДВ та місце знаходження головної установи.

Зверніть увагу!!! Контрагент, якому філіал буде відправляти податкову накладну повинен у Картці контрагента вказали код філіалу.

Для створення податкової накладної увійдіть в розділ Первинні документи → Реєстр первинних документів та оберіть період створення документу.

Зайдіть в меню Файл → Створити та оберіть податкову накладну. Вона матиме наступний вигляд.

Відповідно до Порядку 1129, у податкових накладних, складених нашими філіями, в графі «Продавець» зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку і через дріб найменування філії. У третій частині номеру податкової накладної (після знаків дробу) проставляється номер філії.

Реєстрація податкових накладних в ЄРПН філіями від імені головної організації – платника податку відбувається без будь-яких перешкод.

Щоб дані по продавцю заповнювалися автоматично, необхідно в Картці підприємства філіалу(Довідники → Картка підприємства) обов’язково заповнити код філіалу, Назву головного підприємства та номер платника ПДВ.  

Контрагенти, що співпрацюють з філіями – провадять постачання товарів/послуг філії, відповіднодо Порядку 1129, у графі «Покупець» разом із найменуванням головного підприємства – платника податку на додану вартість зазначають найменування відповідної філії. Зазначення інших ідентифікаторів філії (цифровий код філії, код ЄДРПОУ філії), якій виписується податкова накладна, в діючому бланку податкової накладної не передбачено.

За таких умов ми можемо Вам запропонувати наступний вихід із даної ситуації.

Перед створенням податкової накладної для контрагента, який є ФІЛІАЛОМ, необхідно вказати в Карточці контрагента код філії.

Зверніть увагу!!! Контрагент-філіал також повинен вказати код філіалу у власній Картці підприємства

Увійдіть в розділ Довідники → Контрагенти та відкрийте картку Контрагента-Філіалу, та переконайтесь, що в ній стоїть ознака філіалу.

Для створення податкової накладної увійдіть в розділ Первинні документи → Реєстр первинних документів та оберіть період створення документу.

Зайдіть в меню Файл → Створити та оберіть податкову накладну. Вона матиме наступний вигляд.

Для автоматичної відправки податкових накладних, розрахунків коригування та інших первинних документів контрагентові увійдіть в Первинні документи → Автоматична обробка.

Для початку необхідно здійснити імпорт податкових накладних, а після в лівому стовпці обрати команду Відправка первинних документів контрагенту та перенести вправо натиснувши

Виконайте налаштування сервісу та запустіть його .

Усі первинні документи, за обраним типом документу, автоматично відправлятимуться обраній групу контрагентів, а після відправлення потрапляють в розділ Первинні документи → Реєстр первинних документів. 

Для того щоб зупинити роботу сервісу натисніть .

В залежності від обраного Вами маршруту обміну документами необхідно продовжити з ним роботу.

З модулем Автоматична обробка у Вас є можливість виконати масову відправку податкових накладних та розрахунків коригування на реєстрацію в ЄРПН.

З 01.02.2015 року реєстрація Розрахунку коригування, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг  здійснюється постачальником

Реєстрація Розрахунку коригування від імені покупця виконується для Розрахунків коригування та Податкових накладних, що вступили в дію з 01.01.2015 р., при цьому графа «Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту» містить від’ємне значення.

Як це зробити?

Процедура реєстрації Розрахунку коригування у випадку, коли Ви є постачальником (продавцем)

1. На панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Відправити контрагенту.

(Зверніть увагу, пункт Відправити в ДПС відсутній, незалежно від обраного маршруту обробки документів).

Бланк документу, що відправляється, має бути перевіреним та збереженим.

2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕЦП, після чого Розрахунок коригування автоматично буде відправлений контрагенту.

3. Контрагент, отримавши від Вас Розрахунок коригування, виконує реєстрацію документу у Єдиному реєстрі.

Під час відправки Розрахунку коригування на реєстрацію, контрагент виконує накладання своїх підписів на документ.

4. Після того як контрагент отримав Квитанцію №1 з результатами обробки документа у ДПС, він повертає Вам Розрахунок коригування з отриманою квитанцією.

5. Якщо Ви отримали від контрагента Розрахунок коригування, який був відхилений у ДПС, необхідно відкоригувати документ, після чого повторити процедуру реєстрації документа контрагентом.

 

Процедура реєстрації Розрахунку коригування у випадку, коли Ви є отримувачем (покупцем)

1. Отримавши Розрахунок коригування, що містить від’ємне значення ПДВ виконайте його реєстрацію у Єдиному реєстрі: на панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натиснітьВідправити в ДПС.

(Зверніть увагу, пункт Відправити контрагенту відсутній, незалежно від обраного маршруту обробки документів).

2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕЦП, після чого Розрахунок коригування буде відправлений в ДПС.

3. Після того як Ви отримаєте Квитанцію №1 з результатами обробки документа у ДПС, надішліть документ контрагенту. Для цього виберіть закладку Наступні дії і натисніть Відправити контрагенту.

4. Якщо Розрахунок коригування був відхилений у ДПС, контрагент виконає необхідні правки і надішле Вам документ ще раз. У такому випадку повторіть реєстрацію, як описано вище.

Перегляньте відео ролик по реєстрації Розрахунку коригування (Дод. 2) покупцем з від’ємним значенням.

До начала работы с первичными документами обязательно нужно настроить параметры работыпрограммы.

Выберите раздел Первинні документи Налаштування обміну документами.

Существует три цикла в порядке обмена документами, выберите наиболее удобный для Вас.

  • Регистрация — Отправка контрагенту — сокращенный цикл, включает в себя сначала регистрации в ЕРНН, а после отправку зарегистрированных НН контрагенту.

 

  • Согласование с контрагентом — Регистрация — Отправка зарегистрированных контрагенту — полный цикл, включает в себя последовательно: предварительное согласование с контрагентом содержания данных указанных в первичном документе → регистрации в ЕРНН → отправку зарегистрированных НН контрагенту.

 

  • третий цикл — включает в себя только регистрацию в ЕРНН, а контрагенту налоговую накладную можно отправить из Архива электронных документов.

 

 

 

Зайдите в раздел Адміністрування → Параметри системи, перейдите на закладку «Підпис» и настройте комплект подписей.

Зайдите в раздел Адміністрування  Параметри системи, перейдите на закладку «Документообіг» и поставьте флажок Використовувати тільки гарантовану доставку.

 

Установлена отметка, значит, что документы из программы будут отправляться исключительно по прямому соединению, то есть обеспечивается гарантированная доставка документа адресату. В случае отсутствия прямого соединения, программа уведомит пользователя о невозможности отправки сообщения.

Зайдите в Довідники Контрагенти, убедитесь, что ваш контрагент присутствует в реестре (если отсутствует добавьте Файл — Додати контрагента):

1. В таблице модуля выделить запись (или несколько) контрагента, данные которого нужно проверить.

2. В меню Правка выберите команду Оновити дані для документообігу.

3. Начнется процедура обновления, после которой система сообщит результат.

1. Войдите в Первинні документи  → Реєстр первичних документів.

2. Выберите период и год создания документа.

3. В меню Файл выберите команду Створити (или импортируйте уже созданный документ Файл — Імпорт)

4. Проверьте документ на ошибки Наступні дії → Перевірити документ.

 5. Отправьте Наступні дії → Відправити контрагенту. 

 

 

 

 

 

Далее документ подписывается ЭП, шифруется и сразу отправляется контрагенту.

Поздравляем, налоговую накладную отправлено контрагенту!

6. Нажмите  для получения уведомления о доставке документа контрагенту.

1. Нажмите    или F9 в главном окне системы.

2. Зайдите в раздел Первинні документи  → Реєстр первичних документів..

3. Выберите период и год создания документа.

4. Откройте полученную от контрагента налоговую накладную и проверьте ее на наличие ошибок.

5. Перейдите в закладку Наступні дії, чтобы согласовать или ОТКЛОНИТЬ документ.

СОГЛАСОВАТЬ — документ будет отправлен вашему контрагенту;

ОТКЛОНИТЬ — необходимо указать причину отклонения в специальном окне и отправить контрагенту на доработку.

Например, неверно указана сумма или адрес, и прочее.

Если вы присылали контрагенту налоговую накладную на согласование дождитесь от него ответа с результатом проверки.

1. Нажмите  для получения квитанций с результатом проверки документа контрагентом.

2. Если документ ОТКЛОНЕН:

Исправьте его и отправьте на согласование контрагенту снова.

3. Если документ ПРИНЯТ.

Зарегистрируйте в ЕРНН и отправьте контрагенту:

 

Отправьте на регистрацию в ЕРНН:

Наступні дії → Відправити в ДПС. 

3.1. Дождитесь квитанции и отправьте документ контрагенту Наступні дії Відправити контрагенту. 

Обратите внимание! У Контрагента — получателя предварительно согласованный документ во время приема будет автоматически заменен зарегистрированным документом.

4. Документ автоматически перемещается в Архив документов.

Сертификаты электронной подписи (ЭП)

Для того, чтобы получить Электронную Цифровую Подпись ЦСК «Україна», необходимо сделать следующие шаги:

1. Собрать комплект документов. и сформировать секретные ключи:

Открыть инструкцию
Смотреть видео

ДОГОВОРА И ДОВЕРЕННОСТИ

2. Если у Вас нет лицензионного ПО «M.E.Doc», то Вам необходимо скачать демо версию «M.E.Doc».

3. После того как Вы установили программу, запустите ее и начните формировать заявки.
4. Еще раз проверяем по списку, все ли документы есть. Берем с собой сформированные заявки на электронном носителе.

5. Приносим собранный комплект документов администратору регистрации для завершения процедуры (ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 777-01-66).

ВНИМАНИЕ!!!
Eсли не будет хотя бы одного из перечисленного документа, администратор регистрации НЕ СМОЖЕТ закончить процедуру регистрации, и Вам придется идти к нему еще раз.

6. На месте администратор проверяет Ваши документы и правильность сформированных заявок. Если всё сделано правильно, то он отправляет документы в Киев на получение сертификатов.

7. После проверки документов администратор регистрации выдаст Вам сертификаты — открытые ключи.

Ознакомиться с прайсом

А также, Вы можете получить счет на Электронную Цифровую Подпись по адресу:

ул. Преображенская, 4, 3 этаж

или по тел.

+38 (048) 777-01-66
+38 (048) 777-01-67
+38 (063) 204-53-20
+38 (050) 492-38-76
+38 (067) 482-26-11

Для получения новых сертификатов или перевыдачу сертификатов в связи со сменой адреса, или должностных лиц необходимо:

1. Получить и оплатить счет

2. Собрать необходимый комплект документов.

3. Сформировать заявки в системе электронного документооборота «M.E.Doc IS» для получения сертификатов
Открыть инструкцию
Смотреть видео

4. Заполнить и распечатать договор или карточку присоединения к электронному договору

5. Записаться предварительно на прием к администратору регистрации по тел. (048) 777-01-66

6. Предоставить комплект документов, заявки на электронном носителе и платежку администратору регистрации

7. На месте администратор проверяет Ваши документы и правильность сформированных заявок. Если всё сделано правильно, то он отправляет документы в Киев на получение сертификатов.

8. После проверки документов администратор регистрации выдаст Вам сертификаты — открытые ключи.

После того, как вы успешно получили сертификаты электронных ключей в центре сертификации, их необходимо загрузить в систему электронного документооборота «M.E.Doc IS». Для этого пройдите в

«Адміністрування» — «Сертифікати» — «Встановлені сертифікати» — нажать «Завантажити з Інтернету» (или F5)

Выбрать вариант порядка подписания документов

Указывать путь к секретным ключам необходимо на этапе подписания отчета электронными ключами. После формирования отчета выберите

«Наступні дії» — «Перевірити звіт»

если отчет не содержит ошибок система выдаст сообщение

далее необходимо подписать отчет «Передати звіт на підпис»

и уже на этом этапе указывать путь к секретным ключам

 

 

 

Для смены пароля секретного ключа нужно пройти в

«Адміністрування» — «Сертифікати» — «Встановлені сертифікати»

На сертификате, пароль к которому нужно изменить, кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать «Зміна пароля секретного ключа»

Указать расположение секретных ключей

Указать старый пароль, и дважды новый пароль

Если все правильно

Срок действия сертификатов электронных ключей можно посмотреть в системе «M.E.Doc». Для этого пройдите в раздел, где хранится информация о сертификатах:

«Адміністрування» — «Сертифікати» — «Встановлені сертифікати»

Срок действия сертификатов ЭП также можно также посмотреть на сайте центра сертификации электронных ключей в разделе «Сертификаты клиентов»:

Центр сертификации ключей «Украина»

Найти секретный ключ, который соответсвует выданному сертификату можно в разделе

«Адміністрування» — «Сертифікати» — «Встановлені сертифікати»

на нужном сертификате кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Пошук секретного ключа», далее необходимо указать папку, где находятся секретные ключи и ввести пароль

Поскольку пароль к секретным ключам должен храниться только у собственника ключа, то в случае потери пароля Вам необходимо формировать новые сертификаты. Что нужно для получения сертификатов электронной цифровой подписи?

Не нашли ответ на свой вопрос?
Напишите в наш online чат техподдержки
Также будет полезно
M.E. DOC
Видеоуроки
Смотреть
M.E. DOC
FAQ
Смотреть
M.E. DOC
Инструкции
Смотреть
Компания АНТРА - СЕРВИС
Более 20 лет является лидером электронно - офисной индустрии по созданию и внедрению корпоративных и оказания информационных услуг
Многолетний опыт работы, непрерывное развитие и рост
12 наград, среди которых: «Лидер отрасли» и «Предприятие года»
Высококвалифицированные специалисты, которые ежегодно проходят обучение и сертификацию
9000 предприятий Украины доверяют нам
Техподдержка Call - center, выездная техпомощь и обучение
Срочный выезд специалиста!
Возникли проблемы с работой программного обеспечения или вам нужна консультация или дополнительное обучение по работе с программой Мы поможем Вам.