Новини Увага! З 1 грудня - нова форма податкової накладної

Увага! З 1 грудня – нова форма податкової накладної

20.11.2018
З 1 грудня зміниться форма податкових накладних та розрахунків коригування та порядок їх заповнення.

Мінфін наказом від 17.09.2018 р.. № 763 вніс зміни у форму податкової накладної, затвердженої наказом від 31.12.2015 р.. № 1307, та Порядку її заповнення (далі – Порядок). Звертаємо увагу, що текст наказу Мінфіну від 17.09.2018 р.. № 763 опрацьовується на сайті ВРУ.

Нова форма податкової накладної та розрахунку коригування діє з 01.12.2018 року. Сьогодні відповімо на запитання, Пов’язані з новою формою податкової накладної та розрахунку коригування з урахуванням роз’яснень, Наданих гфсу листом від 27.11.2018 року № 36942/7 / 99-99-15-03-02-17.

Коли користувачам MEDoc будуть доступні нові форми податкової накладної розрахунку коригування?

У програмі MEDoc реалізована нова форма податкової накладної (J (F) 1201010), яка буде доступна для використання з оновленням програми (версія 11.00.021).

Щоб користуватися завжди актуальними формами своєчасно оновлюйте програму. Як це зробити автоматично можна дізнатися в інструкції для користувача.

Що проставляти замість позначки “X” у зведеній податковій накладній з 01.12.2018 року?

При складанні зведеної податкової накладної у графі» зведена податкова накладна”, замість позначки “X”, зазначається код ознаки:

 • У 1 випадку нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 Податкового кодексу України (за товарами / послугами, необоротними активами, придбаними / виготовленими з ПДВ, у разі якщо вони починають використовуватись в операціях, які не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, для невиробничого використання, не у господарській діяльності);
 • У 2 випадку при нарахуванні податкових зобов’язань у відповідності з п. 199.1 ПКУ (якщо придбані та / або виготовлені товари / послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні);
 • У 3 разі складання зведених податкових накладних, якщо договірна ціна нижча за ціну придбання товарів/послуг або балансову вартість необоротних активів;
 • У 4 разі складання зведених податкових накладних при ритмічному або безперервному характері постачання.

У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018, в полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки “Х”, яка вказана у податковій накладній вказується відповідний код ознаки (позначка «Х “не проставляється).

У розрахунках коригування, складених у податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018, код ознаки, зазначається в полі «До зведеної податкової накладної», повинен відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який вказаний у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

Як заповнюється нова графа ПН (РК) «Сума податку на додану вартість»?

Графа 11 податкової накладної (графа розрахунку коригування) «Сума податку на додану вартість» є обов’язковою для заповнення у всіх випадках, коли по здійсненої операції нараховується сума ПДВ за ставкою 20 або 7 відсотків.

Графа заповнюється в гривнях з копійками , але з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій з постачання товарів / послуг допускається зазначення в цій графі показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків після коми включно.

Графа 11 податкової накладної (графа 14 розрахунку коригування) «Сума податку на додану вартість» не заповнюється в разі здійснення:

а) операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (у графі 8 податкової накладної (графі 11 розрахунку коригування) повинні бути вказані код ставки «901» або «902»);

б) операцій, звільнених від оподаткування (у графі 8 податкової накладної (графі 11 розрахунку коригування) повинні бути вказані код ставки «903» і у графі 9 податкової накладної (графі 12 розрахунку коригування) має бути вказаний код відповідної пільги з ПДВ згідно з довідником податкових пільг).

Якщо графа 11 податкової накладної (графа 14 розрахунку коригування) не заповнюється, нулі, прочерки та інші знаки або символи в цій графі НЕ проставляються.

Умовні коди причин коригування слід застосовувати в РК з 01.12.2018 р..?

Згідно з новим п. 23 порядку ДФС визначатиме умовні коди причин коригування для складання РК та оприлюднюватиме їх на власному офіційному веб-порталі. Наразі ДФС оприлюднила довідник умовних кодів причин коригування, які слід зазначати у графі 2.1 РК по 01.12.2018 р.. Звертаємо увагу, що замість типу причини коригування в РК тепер відзначатимуть “код причини коригування”.

Або складається розрахунок коригування, якщо податкова накладна складена з помилками в реквізитах ?

Так, складається.

Згідно з новим п. 22 Порядку, якщо допущені помилки в реквізитах заголовної частини ПН, зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних, не заважає ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки становить РК до податкової накладної. У РК все правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущена помилка, заповнюється без помилок.

При цьому таблична частина розділів А і Б розрахунку коригування не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки або символи проставляються).

Дата складання податкової накладної та її порядковий номер виправленню не підлягають (п. 21 Порядку).

Такий розрахунок коригування реєструється в ЄРПН постачальником (продавцем).

Так виправляються помилки в реквізитах заголовної частини, крім помилки в індивідуальному податковому номері одержувача (покупця).

Які особливості складання Розрахунку коригування у разі виправлення помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця)?

Виправлення помилки, допущеної в заголовній частині податкової накладної в індивідуальному податковому номері (далі – ІПН) отримувача (Покупця), здійснюється таким чином.

Постачальник (продавець) повинен скласти розрахунок коригування з урахуванням таких особливостей:

 • у полі «Дата складання» вказується дата, на яку була виявлена помилка в ІПН покупця;
 • у заголовній частині розрахунку коригування зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з помилковим ІПН;
 • у розділі Б вказуються зі знаком «-» (виводяться в «0») відповідні показники всіх рядків податкової накладної, коригується (кількість, обсяг поставки та сума ПДВ).

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, якому належить ІПН, помилково був зазначений у полі «ІПН покупця» податкової накладної.

Одночасно постачальник (продавець) повинен скласти і зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей:

1) реквізити заголовної частини податкової накладної зазначаються без помилок, тобто в полі “ІПН покупця” повинен бути зазначений правильний ІПН отримувача (покупця);

2) у полі «Дата складання» вказується дата виникнення податкових зобов’язань постачальника (продавця), тобто дата складання податкової накладної з «помилковим» ІПН;

3) такої податкової накладної присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної з «помилковим» ІПН одержувача (покупця);

4) у розділі Б такої податкової накладної вказується обсяг операцій з постачання товарів / послуг та інші показники, які були вказані у податковій накладній з «помилковим» ІПН.

Як скласти РК на зміну кількості / вартості товарів / послуг чи повернення товарів / послуг або передоплати за них?

Новим п. 23 Порядку передбачено, що коригування кількісних та / або вартісних показників табличній частині ПН у зв’язку зі зміною суми компенсації вартості товарів / послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів / послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів / послуг, здійснюється в наступному порядку:

 • показники рядка пн, коригується, зазначаються зі знаком ” – ” окремо в кожній графі;
 • додається (ються) новий (і) рядок (Кі) з виправленими показниками (при необхідності), якому (им) присвоюється новий черговий порядковий номер, не вказувався в ПН;
 • рядку пн, коригується, зазначеному зі знаком» -“, та новому (им) рядку (ам) з виправленими показниками, його замінює (ют), присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування , який зазначається у графі 2.2 табличної частини РК, та наводиться однакова причина коригування.

При цьому кількість груп коригування в РК може бути обмежена. Кожній групі коригування присвоюється окремий порядковий номер (у порядку черговості).

Як скласти РК до двох і більше пн, складених та зареєстрованих в ЄРПН на одну операцію?

Згідно з новим п. 24 Порядку якщо в ЄРПН зареєстровані дві або більше податкових накладних на одну операцію з постачання товарів (послуг), постачальник (продавець) складає розрахунок (ки) коригування до податкової (их) накладної (их), зайво складеної на операцію, щодо якої в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, в наступному порядку:

 • у верхній лівій частині РК у графі «Не підлягає наданню одержувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини, 20, при цьому відмітка «Х” не проставляється;
 • у заголовній частині РК у полі “до податкової накладної” зазначаються дата та номер ПН, надміру складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна;
 • в інформаційному полі “інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної” розрахунку коригування зазначаються дані про податкову накладну, правильно складену та зареєстровану в ЄРПН;
 • в інформаційному полі Інформаційні дані щодо складеного і зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, щодо якої в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна» розрахунку коригування зазначаються дані по розрахунку коригування, складеного в надмірно складеної ПН, зареєстрованої в ЄРПН. Зазначене поле не заповнюється, якщо такий РК не перебував.

При складанні РК за типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, щодо якої в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна, в якій раніше не складався розрахунок коригування, такий РОЗРАХУНОК підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) , який був зазначений у податковій накладній, що коригується, крім випадків, передбачених цим Порядком.

При складанні РК за типом причини 20 до податкової накладної, надміру складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна, в якій раніше було складено розрахунок коригування, такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) з урахуванням таких особливостей:

 • в інформаційному полі Інформаційні дані щодо складеного і зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, щодо якої в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна» такого РК зазначаються дані про складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, щодо якої в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна;
 • графи з 1 по 15 розділу б такого РК та рядка розділу а не заповнюються.

Зверніть увагу! РК, особливості складання якого визначені у п. 24 Порядку, складається окремо до кожної ПН, зайво складеної на операцію, щодо якої в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна, в т. Ч. І до податкової накладної, не надається одержувачу (покупцю).

Дізнавайтеся про акції та знижки першими!
Не пропустіть вигідні акції та спеціальні пропозиції, підпишіться на нашу розсилку.